Interim Management Resourcing
 

További kérdése van az interim menedzsment vagy az IMR témájában?

 

Böngéssze át tudástárunkat – ha nem talál választ, vegye fel velünk a kapcsolatot!

 • Mi az interim menedzser feladata?

  Az interim menedzser tehetséges, az adott feladatra sokszor túlképzett szakember, aki bizonyítottan széleskörű szakmai, legtöbbször iparági, és korszerű vezetési tapasztalatokkal rendelkezik. Gyorsan alkalmazkodik új cégkultúrákhoz és működési mechanizmusokhoz, de kész és képes azokat a megbízásnak és hatáskörének megfelelően, független vezetőként integrálódva, eredmény orientáltan fejleszteni, változtatni, mint
  • operatív vezető: napi feladatok pártatlan, célirányos és hatékony irányítása
  • tanácsadó: objektív, a belső erőviszonyoktól független és érzelmektől mentes tanácsadás bizalmi alapon a megbízónak
  • változás-menedzser: a szükséges pozitív fordulatok kezdeményezése, megvalósítása, ellenőrzése megfelelő horizontális és vertikális együttműködésben
  • coach: utód vagy a munka folytatójának felkészítése, mentorálása.

 • Milyen jogviszonyban áll az interim menedzser az interim menedzsment szolgáltatóval és a megbízóval?

  Az interim menedzsment szolgáltató megbízási szerződést köt az interim menedzserrel meghatározott időre és meghatározott feladat elvégzésére. Fontos szempont, hogy az interim menedzser számlaképes legyen, mivel csak ezen a módon tudja a szolgáltató cég megbízni az interim menedzsert; munkaviszonyba soha nem veszi. Az interim menedzser szerződéses jogviszonyban kizárólag az interim menedzsment szolgáltatóval áll; a megbízó és az interim menedzser között nem jön létre közvetlen jogviszony.

   

  A megbízó irányába az interim menedzsment szolgáltató köt szerződést ugyanolyan tartalommal. Az interim menedzser a megbízó felhatalmazásával végzi feladatát, és mind a megbízónak, mind az interim menedzsment szolgáltatónak beszámol az elért eredményekről.

 • Hogyan lehet egy interim menedzser megbízásos jogviszonyban felelős tisztségviselője a vállalatnak?

  A megbízó az adott feladattól és pozíciótól függően megadja azokat a felelősségi köröket, döntési jogosítványokat az interim menedzser számára, amelyek szükségesek a megbízás teljesítéséhez.
 • Egy interim menedzser egy időben csak egy interim menedzsment szolgáltatóval állhat jogviszonyban?

  Az interim menedzsment szolgáltató cégeknek nincs kizárólagosságuk. Az interim menedzserek bármelyik szolgáltató cégen keresztül kaphatnak megbízást, kizárólag saját döntésük függvénye, hogy melyik szolgáltató céget preferálják inkább.
 • Mit fedez az interim menedzser napidíja?

  Az interim menedzsert a megbízási szerződésben rögzített napidíjon felül semmilyen további költségtérítés nem illeti meg. Munkadíjat csak a ténylegesen ledolgozott munkanapok után fizet az interim menedzsment szolgáltató.

   

  Kivételt képez ez alól a külföldi, és a lakóhelytől távoli, belföldi munkavégzés, melynek esetében a megbízóval történt előzetes megegyezés alapján úti- és szállásköltség térítés illeti meg az interim menedzsert.

 • Ki a jó interim menedzser?

  Tapasztalatunk szerint a jó interim menedzser 40-50 év közötti, többféle üzleti szegmensben és vezetői feladatkörben tapasztalatot szerzett, jól és korszerűen felkészült, kiemelkedő képességű szakember, aki rugalmas, kiegyensúlyozott, jól alkalmazkodó személyiség; érdeklődik a változatos kihívásokkal teli vezetői feladatok iránt; eredményorientált; és képes a helyi belső cégkörnyezettől függetlenül, tárgyilagosan, kompromisszumoktól mentesen dönteni és cselekedni.

   

  Lényeges szempont, hogy az interim menedzser maga válassza ezt a megváltozott életformát és újfajta karrier utat, ne a körülmények késztessék erre. A jó interim menedzser a szakmai kihívást fontosabbnak tartja a biztonságnál; ezért fontos, hogy megfelelő pénzügyi biztonsággal rendelkezzen az egyes megbízások közötti időszakok áthidalására.

 • Válhat-e valakiből képzés útján interim menedzser?

  A jó interim menedzser tulajdonságaira (6. kérdés) vonatkozó válaszra utalva a legfontosabb szempont a széleskörű tapasztalat, korszerű tudás és az eredményorientált, jól alkalmazkodó személyiség. A képzés önmagában nem célszerű útja az interim menedzserré válásnak, hiszen a potenciális interim menedzsereknek szakmailag már rendelkezniük kell mindazzal a tudással, tapasztalattal, személyiséggel, amely a megbízások során a hatékony feladat végrehajtást lehetővé teszi.

   

  Természetesen az élethosszig tartó tanulás, az új gyakorlatok elsajátítása fontos, de ez csak kiegészítő szerepet tölthet be az interim menedzserré válás folyamatában.

 • Lehet-e valaki „alkalmi” interim menedzser, két munkaviszony közötti átmeneti időszakban?

  Nincs kizárva, hogy valaki interim megbízást vállaljon két munkaviszony között, de mivel az interim menedzsment annyira más megközelítést, személyiséget igényel, ezért az a célszerű, ha valaki úgy vállal interim megbízást, ha eltökélte magát, és hosszabb távon is ezen az alapon kíván működni.
 • Hogyan történik az interim menedzserek kiválasztásának folyamata az Interim Management Resourcing Kft.-nél?

  Az Interim Management Resourcing Kft. törekszik minden projekt esetén legalább 2-3 alkalmas jelölt bemutatására, de ez természetesen függ a feladat egyediségétől és az alkalmas jelöltek rendelkezésre állásától. A jelöltek kiválasztásakor kb. ezer fős interim menedzser adatbázisunkból dolgozunk.

   

  Fontos, hogy a leendő interim menedzser tapasztalatának, képességének, készségeinek teljes mértékben le kell fednie a megbízói igényeket, hiszen ez biztosítja a rendkívül gyors adaptációt és a hatékony, eredményes munkavégzést. A megbízó a megküldött interim profilokból kiválasztja a számára szimpatikus jelölteket, akiket személyes megbeszélés keretében bemutatunk a megbízónak, és akik közül a megbízó kiválasztja az adott projektfeladatra legalkalmasabb interim menedzsert.

 • Mekkora az interim menedzserek adatbázisa?

  Az Interim Management Resourcing Kft. több száz főből álló, folyamatosan bővülő interim menedzser adatbázissal dolgozik.
 • Mennyi a betanulás ideje az interim menedzser beállásától számítva?

  Az interim menedzser tehetséges, az adott feladatra sokszor túlképzett szakember, széleskörű szakmai, vezetési tapasztalattal és bizonyítható eredményekkel. Az interim menedzser már a projekt előkészítő szakaszában tájékozódik a cégről, a feladatról, így „belépéskor” azonnal el tudja kezdeni az érdemi munkát.
 • Hogyan illeszkedik bele az interim menedzser a szervezeti hierarchiába és vállalati kultúrába?

  Az interim menedzsereinknek nagy tapasztalata van különböző szervezeti hierarchiákba, vállalati kultúrákba történő beilleszkedésben. Fejlett személyiségüknek köszönhetően könnyen szót értenek a vezetőkkel és a kollegákkal, sőt sok esetben az a tapasztalat, hogy státuszuk folytán egyfajta egyensúlyozó szerepet is betöltenek.

   

  Az interim szakember elsősorban a megoldandó feladatra koncentrál, csak a legjobb szakmai belső meggyőződésére hallgat, és nem vállalja fel a taktikai lépéseket, nem „politizál”.

 • Ha a megbízó elégedett az interim menedzser teljesítményével és szeretné állandó alkalmazásba venni, akkor mi ennek a módja?

  Az Interim Management Resourcing Kft. a megbízóval kötött szerződésben kitér erre a lehetőségre is. Amennyiben a megbízó kifejezi szándékát az állandó alkalmazásba vételre vonatkozóan, és az interim menedzser is úgy ítéli meg, hogy így eredményesebben tudja folytatni a munkát, akkor a szerződéses feltételek szerint az interim menedzsment megbízás lezárul.
 • Ha a megbízó valamilyen oknál fogva nem elégedett az interim menedzserrel, lehet-e új kollegát kérni az interim menedzsment szolgáltatótól?

  Az Interim Management Resourcing Kft. a projekt menedzsereként rendszeres projekt monitoring-ot végez; konzultál mind a megbízóval, mind az interim menedzserrel az előrehaladásról; kezeli a konfliktusokat és a váratlan helyzeteket.

   

  Amennyiben valamilyen ok folytán a megbízó az interim menedzser cseréjét kéri, akkor cégünk új keresést indít az adott követelményeknek megfelelően. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy interim menedzsereink felkészültségének és a gondos kiválasztásnak köszönhetően rendkívül ritkán fordul elő ilyen eset.

 • Mi történik abban az esetben, ha menet közben jelentősen átalakul, vagy aktualitását veszti a projekt feladat?

  Az üzleti életben gyakran előfordul, hogy külső vagy belső okok miatt módosulnak a feltételek. Amennyiben jelentősen átalakul a projektfeladat, az Interim Management Resourcing Kft. egyeztet a megbízóval az új követelményekről, feladatokról, és igény esetén újabb, a megváltozott elvárásoknak megfelelő interim menedzsert bocsát rendelkezésre.

   

  Amennyiben aktualitását veszti a projekt feladat, szerződésünkben előzetesen megegyezett, rövid időtartamú felmondási lehetőséget biztosítunk a megbízónak.

 • Mit nyújt az Interim Management Resourcing Kft. az interim menedzsereknek?

  Az Interim Management Resourcing Kft. hozza létre és gondozza a kapcsolatot a megbízó és az interim menedzser között. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy interim menedzsereinkkel együtt „készüljünk fel” egy-egy projekttel kapcsolatos személyes bemutatkozásra, majd a feladat sikeres megoldására.

   

  Ezentúl törekszünk az interim szakma piaci ismertségének bővítésére, erősítjük az interim menedzserek közösségét és folyamatosan fejlesztjük európai interim kapcsolati rendszerünket, növelve ezáltal az interim menedzserek projekt esélyeit.

100%
Még soha nem fordult elő,
hogy ügyfelünk a a tervezett határidő előtt vált volna meg az általunk közvetített interim menedzsertől.