Interim Management Resourcing
 
összesen
30
50
évnél több

tapasztalat

több mint
67
100
sikeres

projekt

Nemzetközi színvonalú vezetési megoldások

 

Tanácsadóink révén egyesíteni tudjuk mind a személyzeti és vezetési tanácsadás, mind az interim menedzsment szakma és szolgáltatás legkorszerűbb ismereteit és több évtizedes nemzetközi tapasztalatait és ma ismert legjobb gyakorlatát.

 

Komplex együttműködési projektek

 

Ma már rendkívül fontos, hogy a vállalkozások gyorsan hozzáférjenek a legjobb tehetségekhez.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Senior Management Worldwide szervezet tagjai lehetünk. Ma ők kínálják az interim menedzserek egyik legerősebb és legtöbb ágazatot lefedő hálózatát a világ bármelyik részéről.

Integritás

Üzleti tevékenységünket feddhetetlenül, átláthatóan, törvénytisztelő és követő módon folytatjuk, hosszú távú, ügyfél fókuszú kapcsolatokat építünk, középpontban az emberek iránti tisztelettel.

Projektfolyamat

A megbízókkal és az interim menedzserekkel folytatott rendszeres támogató kapcsolattartás révén – a megbízó igényei szerint – időben felkészülünk a feladatok átadására a szerződés lejártával, vagy az interim munka esetleges folytatására, vagy a szerződéses viszony átalakítására.

Egyenlő esély

Korra és nemre való tekintet nélkül egyenlő esélyt biztosítunk minden potenciális jelöltnek egy-egy interim menedzseri projekt elvégzésére.

Tényszerűség

A megbízások során minden helyzetet pártatlanul és objektíven ítélünk meg csak a tények figyelembevételével, törekszünk a kölcsönös pontosságra időben és tartalomban minden ügyféllel és partnerrel történő kommunikáció, információcsere és adatközlés során.

Minőség

Munkánkat mind megbízóink, mind interim menedzsereink számára a szakmai elvárásoknak és kötelezettség vállalásainknak megfelelő legmagasabb szinten végezzük, folyamatosan fejlesztjük.

Szakértelem

Minden megbízást kellő hozzáértéssel, megfelelő felkészültséggel, alapos körültekintéssel és vállalt időben végzünk el, ehhez a legjobb szakembereket igyekszünk megnyerni.

Megbízhatóság

Tiszteletben tartjuk ügyfeleink és interim menedzsereink ránk bízott bizalmas információit, az üzleti titkokat szigorúan őrizzük, a megbízások minden szakaszában az ügyfelek érdekeit képviseljük, függetlenül mások vélt vagy valós üzleti vagy személyes érdekeitől.

Érdekkonfliktusok

Törekeszünk a konfliktusok kerülésére és kiküszöbölésére, szükség esetén mielőbbi tisztázására és elhárítására megbízásaink minden szakaszában, vagy tőlünk függetlenül kialakult üzleti helyzetekben.

Értékeink & etikai kódex

 

Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy munkatársaink, együttműködő interim menedzsereink, üzleti partnereink azonos etikai elvek szerint dolgozzanak, elfogadják és képviseljék az általunk vallott értékeket.

 

Arra törekszünk, hogy partnereinket, a nemzetközi szakmai elvárásokhoz is igazodva, ezen elvek lapján válogassuk meg.

Elérhetőségeink

 

Interim Management Resourcing Kft.
H-1122 Budapest, Határőr út 58.
Tel.: +36-1-603 1261
Mob.: +36-20-564 7430

 

 

Borai Tamás

+36-30-2418399

t.borai@im-r.eu

dr. Tóth Tamás

+36-30-9543064

t.toth@im-r.eu

Lipcsei András

+36-1-4870243

a.lipcsei@im-r.eu

Rigler Annamária

+36-20-5647430

a.rigler@im-r.eu