Interim Management Resourcing
 

További kérdése van az interim menedzsment vagy az IMR témájában?

 

Böngéssze át tudástárunkat – ha nem talál választ, vegye fel velünk a kapcsolatot!

 • Milyen esetekben célszerű egy cégnek/cégvezetőnek interim menedzsment megoldásban gondolkozni?

  Interim menedzsert szinte bármely területen és pozícióban lehet igénybe venni, ahol meghatározott feladat adott – viszonylag rövid – időtartam alatt történő végrehajtása a cél. Vannak azonban tipikus esetei is interim menedzser alkalmazásának, ahol a legjobb megoldást egy interim menedzser tudja kínálni, szemben az egyéb alkalmazási formákkal:
  • meghatározott szakmai tudás, vezetői tapasztalat átmeneti vagy egyszeri hiánya
  • váratlan erőforráshiány pótlása (gap management)
  • tapasztalatot, vezetői gyakorlatot igénylő építő jellegű/konszolidáló/válságkezelő feladat
  • egyedi projektek vezetése, koordinálása
  • strukturális/portfolió/stratégiaváltozások irányítása
  • cég átalakulásból/felvásárlásból/összeolvadásból/utódlásból adódó feladatok.

 • Miben különbözik egy interim menedzser a tanácsadótól?

  Fontos szétválasztani az interim menedzser fogalmát a tanácsadóétól. Látszólag nagyon hasonló; mindkét esetben egy adott feladatot kell megoldani határozott idő alatt, de jelentős különbségek vannak a végrehajtásban:
  • A tanácsadó “mondja”,
   az interim menedzser „csinálja”.
  • A tanácsadó a vezetéshez szól,
   az interim a szervezethez.
   A tanácsadó a tanácsadó cégnek felel,
   az interim a megbízó vállalatnak.
  • A tanácsadó nem döntéshozó,
   az interim részt vesz a döntéshozatalban.

  A tanácsadói projektek általában viszonylag rövid, maximum 1-2 hónapos időtartamúak. A tanácsadó feladata a részletes helyzetelemzés és akcióterv készítés, amelyet elsősorban az adott cég vezetésével vitat meg, és ennek elfogadásával a tanácsadó megbízatása többnyire véget ér.

   

  Főnöke a tanácsadó cég főnöke, neki tartozik beszámolással; a megbízó cég szempontjából külső munkatárs, a döntéshozatali folyamatban nem vesz részt. Ezzel szemben az interim menedzser belső munkatársként egy adott szervezeti struktúrába lép be, az ő partnere a megbízó vállalat szakmai vezetője vagy tulajdonosa; és a pozíciójának megfelelően a szükséges döntések meghozatalában is rész vesz.

   

  Az interim menedzser már a projekt előkészítő szakaszában tájékozódik a cégről, a feladatról, így „belépéskor” viszonylag rövid elemző és tervalkotó időszak után azonnal elkezd értéket termelni és arra törekszik, hogy a feladatát hatékonyan, minél jobban megoldja. Az interim szakember csak a legjobb szakmai belső meggyőződésére hallgat, nem vállalja fel a taktikai lépéseket, nem „politizál”.

 • Mi az előnye interim menedzser igénybevételének egy állandó vezető alkalmazásával szemben?

  Célszerűbb interim menedzser alkalmazása minden olyan esetben, amikor rövid távra és/vagy egyedi projektek megoldására speciális szaktudásra van szükség. Az interim menedzsment szolgáltató sokkal gyorsabban – akár napokon belül – rendelkezésre tud bocsátani alkalmas munkaerőt, míg a felsővezetői keresés általában hosszadalmas és költséges folyamat.

   

  Interim menedzser igénybevétele esetén az interim menedzsment szolgáltató köt megbízási szerződést, így nem jelentkeznek a munkaviszonyhoz köthető járulékos költségek (szabadság, cafeteria, telefon, gépkocsi, munkaadói járulékfizetés, végkielégítés, stb), munkajogi kötelezettségek és adminisztrációs terhek.

 • Milyen költségtételei vannak egy interim menedzser alkalmazásának?

  A megbízó az interim menedzsment szolgáltató céggel köt megbízási szerződést napidíjas alapon. Munkadíjat csak a ténylegesen ledolgozott munkanapok után fizet a megbízó, járulékos költségek nélkül.
 • Mennyi idő a projektek átlagos hossza?

  A megbízók általában 3-12 hónapos időszakra veszik igénybe az interim menedzsment szolgáltatást, de a projekt elhúzódása, a projektfeladat jelentős módosulása vagy egyedi igények esetén ennél hosszabb – éven túli – időtartam is előfordul.

   

  A szerződött projektterminus lejárta előtt az interim menedzsment szolgáltató minden esetben megvitatja a megbízóval, hogy szükséges-e hosszabbítás, és igény esetén további időszakra szerződésmódosítás köthető.

 • Milyen munkajogi feltételei vannak egy interim menedzser alkalmazásának?

  Az interim menedzser személye kapcsán semmilyen munkajogi feltétel vagy teendő nem merül fel, mivel a megbízó az interim menedzsment szolgáltatóval áll szerződéses jogviszonyban. Az interim menedzsment egy kockázatmentes személyi megoldás a megbízás befejezéséig munkajogi problémák nélkül.
 • Hogyan lehet egy interim menedzser megbízásos jogviszonyban felelős tisztségviselője a vállalatnak?

  A megbízó az adott feladattól és pozíciótól függően megadja azokat a felelősségi köröket, döntési jogosítványokat az interim menedzser számára, amelyek szükségesek a megbízás teljesítéséhez.
 • Hogyan történik az ajánlattétel és az interim menedzserek kiválasztásának folyamata az Interim Management Resourcing Kft.-nél?

  A megkeresést követően az Interim Management Resourcing Kft. általában pár napon belül megteszi ajánlatát, több jelölt profiljának megküldésével. Cégünk törekszik minden projekt esetén legalább 2-3 alkalmas jelölt bemutatására, de ez természetesen függ a feladat egyediségétől és az alkalmas jelöltek rendelkezésre állásától.

   

  A jelöltek kiválasztásakor kb. ezer fős interim menedzser adatbázisunkból dolgozunk. Fontos, hogy a leendő interim menedzser tapasztalatának, képességének, készségeinek teljes mértékben le kell fednie a megbízói igényeket, hiszen ez biztosítja a rendkívül gyors adaptációt és a hatékony, eredményes munkavégzést.

   

  A megbízó a megküldött interim profilokból kiválasztja a számára szimpatikus jelölteket, akiket személyes megbeszélés keretében bemutatunk a megbízónak, és akik közül a megbízó kiválasztja az adott projektfeladatra legalkalmasabb interim menedzsert.

 • Mekkora az interim menedzserek adatbázisa?

  Az Interim Management Resourcing Kft. több száz főből álló, folyamatosan bővülő interim menedzser adatbázissal dolgozik.
 • Mennyi a betanulás ideje az interim menedzser beállásától számítva?

  Az interim menedzser tehetséges, az adott feladatra sokszor túlképzett szakember, széleskörű szakmai, vezetési tapasztalattal és bizonyítható eredményekkel. Az interim menedzser már a projekt előkészítő szakaszában tájékozódik a cégről, a feladatról, így „belépéskor” azonnal el tudja kezdeni az érdemi munkát.
 • Hogyan illeszkedik bele az interim menedzser a szervezeti hierarchiába és vállalati kultúrába?

  Az interim menedzsereinknek nagy tapasztalata van különböző szervezeti hierarchiákba, vállalati kultúrákba történő beilleszkedésben. Fejlett személyiségüknek köszönhetően könnyen szót értenek a vezetőkkel és a kollegákkal, sőt sok esetben az a tapasztalat, hogy státuszuk folytán egyfajta egyensúlyozó szerepet is betöltenek.

   

  Az interim szakember elsősorban a megoldandó feladatra koncentrál, csak a legjobb szakmai belső meggyőződésére hallgat, és nem vállalja fel a taktikai lépéseket, nem „politizál”.

 • Ha a megbízó elégedett az interim menedzser teljesítményével és szeretné állandó alkalmazásba venni, akkor mi ennek a módja?

  Az Interim Management Resourcing Kft. a megbízóval kötött szerződésben kitér erre a lehetőségre is. Amennyiben a megbízó kifejezi szándékát az állandó alkalmazásba vételre vonatkozóan, és az interim menedzser is úgy ítéli meg, hogy így eredményesebben tudja folytatni a munkát, akkor a szerződéses feltételek szerint az interim menedzsment megbízás lezárul.
 • Ha a megbízó valamilyen oknál fogva nem elégedett az interim menedzserrel, lehet-e új kollegát kérni az interim menedzsment szolgáltatótól?

  Az Interim Management Resourcing Kft. a projekt menedzsereként rendszeres projekt monitoring-ot végez; konzultál mind a megbízóval, mind az interim menedzserrel az előrehaladásról; kezeli a konfliktusokat és a váratlan helyzeteket.

   

  Amennyiben valamilyen ok folytán a megbízó az interim menedzser cseréjét kéri, akkor cégünk új keresést indít az adott követelményeknek megfelelően. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy interim menedzsereink felkészültségének és a gondos kiválasztásnak köszönhetően rendkívül ritkán fordul elő ilyen eset.

 • Mi történik abban az esetben, ha menet közben jelentősen átalakul, vagy aktualitását veszti a projekt feladat?

  Az üzleti életben gyakran előfordul, hogy külső vagy belső okok miatt módosulnak a feltételek. Amennyiben jelentősen átalakul a projektfeladat, az Interim Management Resourcing Kft. egyeztet a megbízóval az új követelményekről, feladatokról, és igény esetén újabb, a megváltozott elvárásoknak megfelelő interim menedzsert bocsát rendelkezésre.

   

  Amennyiben aktualitását veszti a projekt feladat, szerződésünkben előzetesen megegyezett, rövid időtartamú felmondási lehetőséget biztosítunk a megbízónak.

 • Az interim menedzserek egy éven belül akár több vállalatnál, projekten is dolgozhatnak. Hogyan biztosítható az üzleti információk védelme?

  Az Interim Management Resourcing Kft. ügyvezetése nagy hangsúlyt helyez arra, hogy munkatársai, együttműködő interim menedzserei, üzleti partnerei azonos etikai elvek szerint dolgozzanak.

   

  Cégünk és interim menedzsereink tiszteletben tartják az ügyfelek ránk bízott bizalmas információit, az üzleti titkokat szigorúan őrizzük, a megbízások minden szakaszában az ügyfelek érdekeit képviseljük. Szerződésünkben is külön kitérünk a titoktartási feltételekre, szankciókra.

 • Milyen feladatot/szerepet lát el az Interim Management Resourcing Kft. a projekt során?

  Az Interim Management Resourcing Kft. tevékenységének kiemelten fontos és sokszorosan elismert jellemzője, hogy nemcsak a szó tág értelmében vett tanácsadója, hanem megoldást szolgáltató bizalmi partnere is megbízóinak.

   

  Ebben a zártláncú munkában folyamatos és személyes, szakmai és szolgáltatói támogatást nyújt a projekt minden szakaszában, a feladat pontos meghatározásától kezdve, a rendszeres projekt monitoring-on keresztül, a projekt utógondozásig.

100%
Még soha nem fordult elő,
hogy ügyfelünk a a tervezett határidő előtt vált volna meg az általunk közvetített interim menedzsertől.